Dutchvegas ©Seo-links | Gebruiksvoorwaarden Contact

Zoekmachine-optimalisatie (SEO) google optimalisatie
zoekmachine-marketing
werkwijze seo:zoekmachine marketing
seo-pakketten
seo-handleiding
seo-tools

VOORWAARDEN

Onze leveringsvoorwaarden vallen uiteen in de normale leveringsvoorwaarden en een garantie voor wat betreft een goede serviceverlening.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden, zoals ook vastgelegd bij de Kamer van Koophandel, zijn op dit moment in revisie. U vindt deze binnenkort hieronder.

Garantie

Op deze website bieden wij u bepaalde services aan. Wij vragen u vooraf te betalen. U heeft hierbij twee voordelen: ten eerste kunnen wij de prijzen zo laag houden en ten tweede heeft u vanaf het moment van betaling recht op de service waarvoor u heeft betaald.

Mocht u van mening zijn dat een service niet naar behoren of naar verwachting is uitgevoerd, dan krijgt u van ons een restitutie van 40% van het betaalde bedrag voor de betreffende service teruggestort op uw rekening. Dutchvegas onderscheidt zich hiermee van de concurrentie, die een dergelijk beleid niet kennen.

U betaalt vooruit voor alle door ons te verrichten handelingen. U mag dan van ons wat verwachten. U heeft immers uw vertrouwen in Dutchvegas gesteld. Mocht een bepaalde handeling onuitvoerbaar zijn, terwijl u daarvoor heeft betaald, dan gaan wij over tot het volledig vergoeden van de door u betaalde gelden voor de aangevraagde service.

Dutchvegas Online Marketing

Kvk:58109706

Tel:0031634280017